ב"ה, יום שני כ' אב ה' - 10 באוגוסט 2020
0 |

עבודת ישראל 24 ת.ד 5203 ירושלים 91052 | טלפון: 02.537.0179 | פקס: 02.537.2732
24 Avodat Israel St., P.O.B 5203 Jerusalem | Phone 02.537.0179 | Fax 02.537.2732


כל המחירים בש"ח וכוללים מע"מ
ניווט כלפי מעלה
ניווט כלפי מטה


ספר מלכים-א עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-א עם פירוש רש"י ועם פירוש "ש...

₪ 35 ₪ 28
זמירות עם פרוש שי למורא

זמירות לשבת וחגים עם פרוש שי למורא...

₪ 22
זמירות לשבת מעוטף

זמירות לשבת "בכל מכל כל" בכריכה רכה...

₪ 12
ספר יהושע עם פירוש "שי למורא"

נ"ך ספר יהושע עם פירוש רש"י ועם פירוש ...

₪ 35 ₪ 28
חומש רש"י מבואר בכריכת עור

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" על ...

₪ 1250 ₪ 650
ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"...

₪ 35 ₪ 28
זמירות ע"פ שי למורא מעוטף

זמירות עם פרוש שי למורא בכריכה רכה...

₪ 17
ברכות והודאות

ברכות השחר, ברכון, קריאת שמע שעל המטה ...

₪ 7 ₪ 6
הלכות תשובה עם שמונה פרקים לרמב"ם

עם פרוש "שי למורא" בכריכה קשה....

₪ 23
ספר מלכים-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-ב עם פירוש רש"י ועם פירוש "ש...

₪ 35 ₪ 28
זמירות עם פרוש שי למורא

זמירות לשבת וחגים עם פרוש שי למורא...

₪ 22
זמירות לשבת "בכל מכל כל"

זמירות לשבת "בכל מכל כל" בכריכה קשה...

₪ 16
תהלים עם פרוש שי למורא בכריכת עור מהודר

תהלים שי למורא מעור...

₪ 300 ₪ 300
ספר שופטים עם פירוש "שי למורא"

ספר שופטים עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי...

₪ 35 ₪ 28
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה רכה -

תיקון ליל שבועות השלם ומאמרי הזוהר ו...

₪ 17 ₪ 14
תהלים עם פרוש שי למורא

תהלים ע"פ שי למורא...

₪ 51 ₪ 45
סידור חב"ד מבואר

סידור חב"ד עם פרוש שי למורא המבאר את כ...

₪ 142 ₪ 130
ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"...

₪ 35 ₪ 28
סט נביאים ראשונים עם פירוש "שי למורא"

סט נביאים ראשונים עם פירוש רש"י ועם פי...

₪ 210 ₪ 168
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה קשה -

תיקון ליל שבועות השלם ומאמרי הזוהר ו...

₪ 25 ₪ 20

סט נביאים ראשונים עם פירוש "שי למורא"

סט נביאים ראשונים עם פירוש רש"י ועם פי...

₪ 210 ₪ 168
חומש רש"י מבואר ומנוקד גדול

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" או...

₪ 270 ₪ 250
ספר מלכים-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-ב עם פירוש רש"י ועם פירוש "ש...

₪ 35 ₪ 28
רמב"ם בגודל כיס

רמב"ם מנוקד גודל כיס 8 כרכים עם מורה ש...

₪ 200 ₪ 170
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה קשה -

תיקון ליל שבועות השלם ומאמרי הזוהר ו...

₪ 25 ₪ 20
חומש כיס רש"י מבואר כריכה רכה

חמשה חומשי תודה כיס בכריכה רכה עם רש"י...

₪ 120 ₪ 110
ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"...

₪ 35 ₪ 28
ברכון חב"ד מתקפל כיס

ברכון חב"ד עם שבע ברכות בגודל כרטיס אש...

₪ 3 ₪ 2.5
תהלים עם פרוש שי למורא

תהלים ע"פ שי למורא...

₪ 51 ₪ 45
חומש רש"י מבואר בכריכת עור

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" על ...

₪ 1250 ₪ 650
ברכות והודאות

ברכות השחר, ברכון, קריאת שמע שעל המטה ...

₪ 7 ₪ 6
ספר שופטים עם פירוש "שי למורא"

ספר שופטים עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי...

₪ 35 ₪ 28
סידור חב"ד מבואר

סידור חב"ד עם פרוש שי למורא המבאר את כ...

₪ 142 ₪ 130
חומש בינוני רש"י מבואר ומנוקד

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" בינ...

₪ 180 ₪ 150
ספר מלכים-א עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-א עם פירוש רש"י ועם פירוש "ש...

₪ 35 ₪ 28
חומש עם רש"י מבואר גדול

חמישה חומשי תורה עם פרוש שי למורא המבא...

₪ 270 ₪ 250
חומש שי למורא עם כתר תורה

חומש עם פרוש "שי למורא" אופן א' (המהדו...

₪ 275 ₪ 230
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה רכה -

תיקון ליל שבועות השלם ומאמרי הזוהר ו...

₪ 17 ₪ 14
תהלים עם פרוש שי למורא בכריכת עור מהודר

תהלים שי למורא מעור...

₪ 300 ₪ 300
ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"...

₪ 35 ₪ 28
ספר יהושע עם פירוש "שי למורא"

נ"ך ספר יהושע עם פירוש רש"י ועם פירוש ...

₪ 35 ₪ 28
חומש כיס כריכה קשה רש"י מבואר

משה חומשי תורה כיס כריכה קשה עם פרוש "...

₪ 120 ₪ 115
סט חומש ע"פ "שי למורא" רש"י בכתב רש"י

סט חומש עם פרוש "שי למורא" אופן ב' ה...

₪ 270 ₪ 250