ב"ה, יום חמישי י''א אייר ה' - 26 באפריל 2018
0 |

עבודת ישראל 24 ת.ד 5203 ירושלים 91052 | טלפון: 02.537.0179 | פקס: 02.537.2732
24 Avodat Israel St., P.O.B 5203 Jerusalem | Phone 02.537.0179 | Fax 02.537.2732


כל המחירים בש"ח וכוללים מע"מ
ניווט כלפי מעלה
ניווט כלפי מטה


זמירות עם פרוש שי למורא

זמירות לשבת וחגים עם פרוש שי למורא...

₪ 22
תהלים עם פרוש שי למורא

תהלים ע"פ שי למורא...

₪ 51 ₪ 45
זמירות ע"פ שי למורא מעוטף

זמירות עם פרוש שי למורא בכריכה רכה...

₪ 17
זמירות לשבת מעוטף

זמירות לשבת "בכל מכל כל" בכריכה רכה...

₪ 12
הלכות תשובה עם שמונה פרקים לרמב"ם

עם פרוש "שי למורא" בכריכה קשה....

₪ 23
חומש רש"י מבואר בכריכת עור

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" על ...

₪ 1250 ₪ 650
זמירות עם פרוש שי למורא

זמירות לשבת וחגים עם פרוש שי למורא...

₪ 22
תהלים עם פרוש שי למורא בכריכת עור מהודר

תהלים שי למורא מעור...

₪ 300 ₪ 300
זמירות לשבת "בכל מכל כל"

זמירות לשבת "בכל מכל כל" בכריכה קשה...

₪ 16
ברכות והודאות

ברכות השחר, ברכון, קריאת שמע שעל המטה ...

₪ 7 ₪ 6
סידור חב"ד מבואר

סידור חב"ד עם פרוש שי למורא המבאר את כ...

₪ 142 ₪ 130

חומש רש"י מבואר בכריכת עור

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" על ...

₪ 1250 ₪ 650
חומש כיס רש"י מבואר כריכה רכה

חמשה חומשי תודה כיס בכריכה רכה עם רש"י...

₪ 120 ₪ 110
סידור חב"ד מבואר

סידור חב"ד עם פרוש שי למורא המבאר את כ...

₪ 142 ₪ 130
סט חומש ע"פ "שי למורא" רש"י בכתב רש"י

סט חומש עם פרוש "שי למורא" אופן ב' ה...

₪ 270 ₪ 250
ברכון חב"ד מתקפל כיס

ברכון חב"ד עם שבע ברכות בגודל כרטיס אש...

₪ 3 ₪ 2.5
חומש רש"י מבואר ומנוקד גדול

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" או...

₪ 270 ₪ 250
חומש שי למורא עם כתר תורה

חומש עם פרוש "שי למורא" אופן א' (המהדו...

₪ 275 ₪ 230
תהלים עם פרוש שי למורא

תהלים ע"פ שי למורא...

₪ 51 ₪ 45
חומש עם רש"י מבואר גדול

חמישה חומשי תורה עם פרוש שי למורא המבא...

₪ 270 ₪ 250
חומש כיס כריכה קשה רש"י מבואר

משה חומשי תורה כיס כריכה קשה עם פרוש "...

₪ 120 ₪ 115
ברכות והודאות

ברכות השחר, ברכון, קריאת שמע שעל המטה ...

₪ 7 ₪ 6
רמב"ם בגודל כיס

רמב"ם מנוקד גודל כיס 8 כרכים עם מורה ש...

₪ 200 ₪ 170
חומש בינוני רש"י מבואר ומנוקד

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" בינ...

₪ 180 ₪ 150
תהלים עם פרוש שי למורא בכריכת עור מהודר

תהלים שי למורא מעור...

₪ 300 ₪ 300