ב"ה, יום רביעי ט''ז תמוז ה' - 08 ביולי 2020
0 |

עבודת ישראל 24 ת.ד 5203 ירושלים 91052 | טלפון: 02.537.0179 | פקס: 02.537.2732
24 Avodat Israel St., P.O.B 5203 Jerusalem | Phone 02.537.0179 | Fax 02.537.2732

הקטלוג המלא:
תמונה
פרטי המוצר
מחיר
קנייה

מק"ט: 211
זמירות עם פרוש שי למורא

זמירות לשבת וחגים עם פרוש שי למורא

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: חשון תשע"ב

22 ₪
מחיר קטלוגי:
26 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 212
זמירות ע"פ שי למורא מעוטף

זמירות עם פרוש שי למורא בכריכה רכה

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: חשון תשע"ב

17 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 770
סידור חב"ד מבואר

סידור חב"ד עם פרוש שי למורא המבאר את כל התפילות לפי פשוטם וענינים רבים על פי ספרי החסידות דא"ח.
הכל מנוקד בלשון קלה ובשם אומרו.

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: שבט תשע"ג

142 ₪
130 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
150 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1531
ספר יהושע עם פירוש "שי למורא"

נ"ך ספר יהושע עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1497
פרקי אבות עם פרוש "שי למורא" גדול בכריכה קשה

פרקי אבות עם פרוש "שי למורא" ופירוש ברטנורא והכל בניקוד דקדוקי מלא, ועם "פניני אבות" מפתח מלא ומפורט של ענינים, פתגמים, ואישים, ומקומות, שנזכרו במשנה אבות, ועם סדר ברכת המזון ושבע ברכות גדול בכריכה קשה

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8030
חומש בינוני רש"י מבואר ומנוקד

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" בינוני המהדורה המנוקדת עם רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא בגודל בינוני
הסכמות מגדולי הרבנים

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשס"ה

180 ₪
150 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
180 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2200
רמב"ם בגודל כיס

רמב"ם מנוקד גודל כיס 8 כרכים עם מורה שיעור ללימוד היומי.
קל לקחת לכל מקום על מנת לנצל את הדרכים ללימוד.

מחבר: הרמב"ם
תאריך הוצאה לאור: בזמן תקנת לימוד הרמב"ם היומי

200 ₪
170 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
245 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2405
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה קשה -

תיקון ליל שבועות השלם
ומאמרי הזוהר והתפילות לליל הושענא רבא
- בכריכה קשה -

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

25 ₪
20 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 771
ברכות והודאות

ברכות השחר, ברכון, קריאת שמע שעל המטה עם פרוש "שי למורא"

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: י' שבט תשע"ג

7 ₪
6 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1530
סט נביאים ראשונים עם פירוש "שי למורא"

סט נביאים ראשונים עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

בקופסא נאה ששה חלקים (יהושע, שופטים, שמואל-א, שמואל-ב, מלכים-א, מלכים-ב).

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

210 ₪
168 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
210 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1475
פרקי אבות "שי למורא" גדול מעוטף

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8010
חומש עם רש"י מבואר גדול

חמישה חומשי תורה עם פרוש שי למורא המבאר את רש"י בשפה קלה. פרוש רש"י באותיות מרובעות ומנוקד,
מתאים למורים ותלמידים להבנת פרוש רש"י על התורה

הסכמות מגדולי הרבנים

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

270 ₪
250 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
300 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2399
תהלים עם פרוש שי למורא בכריכת עור מהודר

תהלים שי למורא מעור

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: קיץ תש"ע

300 ₪
300 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
310 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2406
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה רכה -

תיקון ליל שבועות השלם
ומאמרי הזוהר והתפילות לליל הושענא רבא
- בכריכה רכה -

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

17 ₪
14 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1476
אבות "שי למורא" בינוני מעוטף

פרקי אבות עם פרוש "שי למורא" ופירוש ברטנורא והכל בניקוד דקדוקי מלא, ועם "פניני אבות" מפתח מלא ומפורט של ענינים, פתגמים, ואישים, ומקומות, שנזכרו במשנה אבות, ועם סדר ברכת המזון ושבע ברכות בינוני בכריכה רכה

12 ₪
מחיר קטלוגי:
15 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8016
חומש רש"י מבואר ומנוקד גדול

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" אופן ג' המהדורה המנוקדת עם רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא בגודל בכריכת סקאי מהודרת
מתאים למורים ותלמידים להבנת פרוש רש"י על התורה
הסכמות מגדולי הרבנים

270 ₪
250 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
375 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1532
ספר שופטים עם פירוש "שי למורא"

ספר שופטים עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1498
פרקי אבות חב"ד בינוני בכריכה רכה עם פרוש "שי למורא" ועם ברכת המזון זמירות לשבת ושבע ברכות עם פרוש שי למורא בנוסח האריז"ל חב"ד

פרקי אבות חב"ד בינוני בכריכה רכה עם פרוש "שי למורא" ופירוש ברטנורא והכל בניקוד דקדוקי מלא, ועם "פניני אבות" מפתח מלא ומפורט של ענינים, פתגמים, ואישים, ומקומות, שנזכרו במשנה אבות ועם ברכת המזון זמירות לשבת ושבע ברכות עם פרוש שי למורא בנוסח האריז"ל חב"ד

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8000
סט חומש ע"פ "שי למורא" רש"י בכתב רש"י

סט חומש עם פרוש "שי למורא" אופן ב' המהדורה הרגילה רש"י בכתב רש"י מנוקד חלקית.

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

270 ₪
250 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
375 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1533
ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1499
אבות חב"ד בינוני מכורך

פרקי אבות חב"ד בינוני בכריכה קשה מהודרת עם פרוש "שי למורא" ופירוש ברטנורא והכל בניקוד דקדוקי מלא, ועם "פניני אבות" מפתח מלא ומפורט של ענינים, פתגמים, ואישים, ומקומות, שנזכרו במשנה אבות ועם ברכת המזון זמירות לשבת ושבע ברכות עם פרוש שי למורא בנוסח האריז"ל חב"ד

25 ₪
מחיר קטלוגי:
30 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8040
חומש שי למורא עם כתר תורה

חומש עם פרוש "שי למורא" אופן א' (המהדורה השלמה והמורחבת) עם "כתר תורה" שבו מופיעים כל חילופי הגרסאות מכתבי יד ודפוסים ראשונים ברש"י פירוש רש"י בכתב רש"י ומנוקד חלקית הספרים בגודל 17/24 ס"מ

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תש"ס

275 ₪
230 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
375 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1534
ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 204
ברכון בכל מכל כל עם זמירות

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

6 ₪
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2400
תהלים עם פרוש שי למורא

תהלים ע"פ שי למורא

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: קיץ תש"ע

51 ₪
45 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1535
ספר מלכים-א עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-א עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 203
ברכון ופרק שירה, עם "שי למורא"

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

6 ₪
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1536
ספר מלכים-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-ב עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 208
ברכון ופרק שירה מהודר

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

21 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8020
חומש כיס כריכה קשה רש"י מבואר

משה חומשי תורה כיס כריכה קשה עם פרוש "שי למורא" המבאר את רש"י בשפה קלה
פרוש רש"י באותיות מרובעות ובניקוד מלא

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

120 ₪
115 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
140 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 201
ברכת המזון בדף אחד עם לימנציה בנוסח אשכנז ספרד או עדות המזרח

2.5 ₪
מחיר קטלוגי:
3 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8022
חומש כיס רש"י מבואר כריכה רכה

חמשה חומשי תודה כיס בכריכה רכה עם רש"י מבואר בשפה קלה באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא.
הסכמות מגדולי הרבנים

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

120 ₪
110 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
150 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 206
ברכון חב"ד עם פרוש שי למורא וזמירות

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

6 ₪
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 207
ברכון חב"ד בינוני עם זמירות לשבת ועם פרוש "שי למורא" בתוספת רשימת שירים וניגונים בכריכה קשה מהודרת

22 ₪
מחיר קטלוגי:
27 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 205
ברכון בינוני בנוסח חב"ד עם זמירות לשבת, מתאים לחלוקה לשמחות

4 ₪
מחיר קטלוגי:
5 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 100
חומש רש"י מבואר בכריכת עור

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" על רש"י בגודל בינוני רש"י באותיות מרובעות ועוד הוספות חשובות.
בכריכת עור אמיתי עבודת יד אומנותית.

המחיר בתאום טלפוני

מחבר: שי למורא

1250 ₪
650 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
1000 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 214
זמירות לשבת מעוטף

זמירות לשבת "בכל מכל כל" בכריכה רכה

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: חשון תשע"ב

12 ₪
מחיר קטלוגי:
12 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 402
דניאל איש חמודות (דניאל עזרא ונחמיה בתרגום לעברית) עם רשימת דברי התועלת על פי הרלב"ג

דניאל איש חמודות - הוא תרגום מלא של ספר דניאל עזרא ונחמיה הכתובים בשפה ארמית-כשדית עתיקה, ללשון הקודש (עברית בשפה קלה) ובנוסף כמה חלקים לפי ספר "יסופון" מתאים לילדים ומבוגרים

30 ₪
מחיר קטלוגי:
36 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 403
דרך פיקודיך על תרי"ג מצוות (למהרצ"א מדינוב)

דרך פיקודיך על תרי"ג מצוות מאת הו"ה צבי אלימלך שפירא זצוק"ל מחבר הספרים בני יששכר, אגרא דכלה, ועוד, בספר מבאר את כל תרי"ג המצוות על פי קבלה וחסידות.

30 ₪
מחיר קטלוגי:
36 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 209
ברכון חב"ד מתקפל כיס

ברכון חב"ד עם שבע ברכות בגודל כרטיס אשראי מתאים לחלוקה בשמחות ואירועים, אפשרות להטבעה בזהב

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשע"ג

3 ₪
2.5 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
3.5 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 551
הגדה של פסח גדול בכריכה קשה בנוסח אשכנז וספרד עם פירוש שי למורא ועם ציורים בתוספת שיר השירים, הלכות פסח, ואגרת הקודש מהרה"ק ר' שמשון זצ"ל מאוסטרופוליא הי"ד סגולה נפלאה ללמוד בערב פסח ערוך מחדש.

21 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 213
זמירות לשבת "בכל מכל כל"

זמירות לשבת "בכל מכל כל" בכריכה קשה

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: חשון תשע"ב

16 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 550
הגדה של פסח חוברת בינונית בנוסח אשכנז וספרד עם פירוש שי למורא ועם ציורים בתוספת שיר השירים, הלכות פסח, ואגרת הקודש מהרה"ק ר' שמשון זצ"ל מאוסטרופוליא הי"ד סגולה נפלאה ללמוד בערב פסח ערוך מחדש.

6 ₪
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 555
הגדה של פסח ספרדי כריכה קשה.

null

מחבר: null

22 ₪
מחיר קטלוגי:
26 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 554
הגדה של פסח "שערי ציון" לפי מנהגי הספרדים ועדות המזרח בכריכה רכה עם פרוש "שי למורא" ועם ציורים והוספות, מגילת שיר השירים ובתוספת הסגולות אגרת הקודש מהרה"ק רבי שמשון מאוסטרפוליא זצ"ל הי"ד וסדר אמירת מ"ב המסעות, פזמונים ופיוטים.

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 556
הגדה של פסח "שערי ציון" לפי מנהגי הספרדים עם ציורים והוספות רבות (ללא פירוש) חוברת .

11 ₪
מחיר קטלוגי:
13 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 553
הגדה של פסח בנוסח חב"ד גדול בכריכה קשה ומהודרת עם פרוש "שי למורא" (מיוסד על הגדת הרבי מליובאוויטש) עם ציורים ועם שיר השירים, בונסף יש בסוף פזמונים ורשימת ניגונים,

מאד נח וידידותי לערוך את ליל הסדר עם הגדה זו, מתאים למתנות ולחלוקה בשמחות ואירועים. ניתן להזמין עם הטבעה בזהב ובאריזת ניילון סגורה לחלוקה לפני פסח.

25 ₪
מחיר קטלוגי:
30 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 211
זמירות עם פרוש שי למורא

זמירות לשבת וחגים עם פרוש שי למורא

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: חשון תשע"ב

22 ₪
מחיר קטלוגי:
26 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 552
הגדה של פסח בנוסח חב"ד חוברת גדולה ומהודרת עם פרוש "שי למורא" (מיוסד על הגדת הרבי מליובאוויטש) עם ציורים ועם שיר השירים, בונסף יש בסוף פזמונים ורשימת ניגונים,

מאד נח וידידותי לערוך את ליל הסדר עם הגדה זו, מתאים למתנות ולחלוקה בשמחות ואירועים. ניתן להזמין עם הטבעה בזהב ובאריזת ניילון סגורה לחלוקה לפני פסח.

11 ₪
מחיר קטלוגי:
13 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 500
הלכות תשובה לרמב"ם עם פרוש "שי למורא" המבאר את ההלכות בשפה קלה וברורה מלוקט מ"כסף משנה" וגדולי המפרשים.

11 ₪
מחיר קטלוגי:
13 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2311
הלכות תשובה עם שמונה פרקים לרמב"ם

עם פרוש "שי למורא" בכריכה קשה.

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2310
שמונה פרקים לרמב"ם בעריכה מחודשת "שי למורא" הקדמת הרמב"ם למסכת אבות בעריכה ותרגום מחודש.

11 ₪
מחיר קטלוגי:
13 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8001
חומש בראשית עם פרוש "שי למורא" המהדורה הרגילה רש"י בכתב רש"י מנוקד חלקית

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8002
חומש שמות המהדורה הרגילה עם פרוש "שי למורא" המהדורה הרגילה רש"י בכתב רש"י מנוקד חלקית

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8003
חומש ויקרא עם פרוש "שי למורא" המהדורה הרגילה רש"י בכתב רש"י מנוקד חלקית

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8004
חומש במדבר עם פרוש "שי למורא" המהדורה הרגילה רש"י בכתב רש"י מנוקד חלקית

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8005
חומש דברים עם פרוש "שי למורא" המהדורה הרגילה רש"י בכתב רש"י מנוקד חלקית

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8011
חומש בראשית עם פרוש "שי למורא" רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8012
חומש שמות עם פרוש "שי למורא" ורש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8013
חומש ויקרא עם פרוש "שי למורא" ורש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8014
חומש במדבר עם פרוש "שי למורא" ורש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8015
חומש דברים עם פרוש "שי למורא" ורש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

54 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8031
חומש בראשית בינוני עם פרוש "שי למורא" רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

39 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8032
חומש שמות בינוני עם פרוש "שי למורא" רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

39 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8033
חומש ויקרא בינוני עם פרוש "שי למורא" רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

39 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8034
חומש במדבר בינוני עם פרוש "שי למורא" רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא

39 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8035
חומש דברים בינוני עם פרוש "שי למורא" רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא בגודל בינוני

39 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8017
חוברות מפרשיות התורה עם "שי למורא"

11 ₪
מחיר קטלוגי:
13 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 821
חובות הלבבות מנוקד (עם פרוש "טוב הלבנון")

31 ₪
מחיר קטלוגי:
37 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 831
ספר החינוך מנוקד בעריכה חדשה גדול (תריג מצוות לפי פרשיות התורה ועניני המועדים)

55 ₪
מחיר קטלוגי:
65 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 832
ספר החינוך מנוקד בעריכה חדשה בינוני

38 ₪
מחיר קטלוגי:
45 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 833
ספר החינוך מנוקד חדשה גדול שני כרכים בקופסא

68 ₪
מחיר קטלוגי:
80 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 834
ספר החינוך מנוקד סדר ישן

38 ₪
מחיר קטלוגי:
45 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 901
טעמי המנהגים ומקורי הדינים

42 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 902
טעמי המקרא לתורה ונ"ך (טעמי הנגינה בטבלאות מסבירות)

38 ₪
מחיר קטלוגי:
45 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1101
ילקוט ספורים בשני כרכים (אוצר כל אגדות ישראל בלשון המקור עם ביאור לפי פרשיות השבוע)

76 ₪
מחיר קטלוגי:
90 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1302
לעולם הוי רץ למשנה (חוברת מנוקדת על מעלת למוד המשניות)

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1301
לקוטי אמרים תניא (מהדורה מיוחדת בהדפסה נאה)

38 ₪
מחיר קטלוגי:
45 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1391
מגילת שיר השירים עם פרוש רש"י ומצודות

מגילת שי השירים עם פרוש רש"י ומצודות

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1392
מגילת רות עם פרוש רש"י ומצודות

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1393
מגילת איכה עם פרוש רש"י ומצודות עם קינות לליל תשעה באב והלכות תענית

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1394
מגילת קהלת עם פרוש רש"י ומצודות

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1395
מגילת אסתר עם פרוש רש"י ומצודות והלכות פורים

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1396
מגילת אסתר בינוני עם פרוש רש"י ומצודות וברכת המזון ושבע ברכות אפשר להזמין עם הטבעה

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1397
מגילת אסתר בינוני חב"ד עם ציורים בתוספת מנחה וערבית וברכת המזון ושבע ברכות אפשר להזמין עם הטבעה

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

7 ₪
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1401
מחזור רבא 1-5 לכל השנה בנוסח ספרד

127 ₪
מחיר קטלוגי:
150 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1401
מחזור רבא 1-5 לכל השנה בנוסח אשכנז

127 ₪
מחיר קטלוגי:
150 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1402
מחזור רבא 1-2 לימים נוראים בנוסח ספרד

51 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1402
מחזור רבא 1-2 לימים נוראים בנוסח אשכנז

51 ₪
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1403
מחזור רבא 1-3 לשלש רגלים בנוסח ספרד

76 ₪
מחיר קטלוגי:
90 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1403
מחזור רבא 1-3 לשלש רגלים בנוסח אשכנז

76 ₪
מחיר קטלוגי:
90 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1404
מחזור רבא החדש 1-2 לימים נוראים בינוני בנסח ספרד

76 ₪
מחיר קטלוגי:
90 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1405
מחזור רבא החדש 1-2 לימים נוראים גדול טוב גם לש"ץ בנוסח ספרד

110 ₪
מחיר קטלוגי:
130 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1406
מחזור כנסת ישראל בגודל כיס בכריכה קשה 1-2 לימים נוראים בעריכה חדשה

55 ₪
מחיר קטלוגי:
65 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1310
מנחה ומעריב אשכנז ספרד עם ברכון ושבע ברכות ויום כיפור קטן גודל כיס 10/14 ס"מ

7 ₪
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1311
מנחה ומעריב אשכנז ספרד עם תהלים ע"פ מצודות עם ברכון ושבע ברכות ויום כיפור קטן גודל כיס 10/14 ס"מ בכריכה קשה

20 ₪
מחיר קטלוגי:
24 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1314
מנחה לשבת חוברת עם פרקי אבות ברכון ,ועוד.

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1316
מעולפת ספירים - ליקוט עניני מוסר מספר הזוהר

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1317
מפת הטהרה - כללי הטומאות והטהרות שבש"ס, עם מפה מצויירת , ועם מפת הר הבית.

34 ₪
מחיר קטלוגי:
40 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1421
משנה מנוקד 1-3 עם פרוש ברטנורא ועיקר תוספות יום טוב גודל רגיל

119 ₪
מחיר קטלוגי:
140 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1422
משנה מנוקד 1-6 עם פרוש ברטנורא ועיקר תוספות יום טוב גודל רגיל 16/23 ס"מ

140 ₪
מחיר קטלוגי:
168 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1423
משנה מנוקד גדול מאד 1-6 עם פרוש ברטנורא ועיקר תוספות יום טוב גדול מאד מאירות עיניים

190 ₪
מחיר קטלוגי:
250 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1425
משנה מנוקד גודל כיס בשלושה כרכים עם ברטנורא ועיקר תוספות יום טוב

74 ₪
מחיר קטלוגי:
88 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1426
משנה מנוקד גודל כיס בששה כרכים עם ברטנורא ועיקר תוספות יום טוב

95 ₪
מחיר קטלוגי:
115 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1427
משנה סדר זרעים גודל רגיל

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1428
משנה סדר מועד גודל רגיל

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1429
משנה סדר נשים גודל רגיל

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1430
משנה סדר נזיקין גודל רגיל

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1431
משנה סדר קדשים גודל רגיל

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1432
משנה סדר טהרות גודל רגיל

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1434
לפרט בהערות איזה משנה

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
לפרט בהערות איזה משנה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1435
משנה ברכות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה ברכות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1436
משנה פאה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה פאה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1437
משנה דמאי רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה דמאי ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1438
משנה כלאים רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה כלאים ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1439
משנה שביעית רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה שביעית ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1440
משנה תרומות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה תרומות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1441
משנה מעשרות ומעשר שני רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה מעשרות ומעשר שני ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1442
משנה חלה וערלה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה חלה וערלה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1443
משנה ביכורים רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה ביכורים ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1444
משנה שבת רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה שבת ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1445
משנה עירובין רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה עירובין ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1446
משנה פסחים רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה פסחים ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1447
משנה שקלים רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה שקלים ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1448
משנה יומא רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה יומא ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1449
משנה סוכה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה סוכה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1450
משנה ביצה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה ביצה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1451
משנה ראש השנה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה ראש השנה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1452
משנה תענית רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה תענית ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1453
משנה מגילה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה מגילה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1454
משנה מועד קטן וחגיגה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה מועד קטן וחגיגה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1455
משנה יבמות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה יבמות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1456
משנה כתובות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה כתובות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1457
משנה נדרים רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה נדרים ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1458
משנה נזיר רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה נזיר ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1459
משנה סוטה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה סוטה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1460
משנה גיטין רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה גיטין ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1461
משנה קדושין רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה קדושין ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1462
משנה בבא קמא רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה בבא קמא ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1463
משנה בבא מציעא רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה בבא מציעא ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1464
משנה בבא בתרא רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה בבא בתרא ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1465
משנה סנהדרין רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה סנהדרין ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1466
משנה מכות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה מכות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1467
משנה שבועות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה שבועות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1468
משנה עדיות והוריות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה עדיות והוריות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1469
משנה עבודה זרה רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה עבודה זרה ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1470
משנה אבות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה אבות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1471
משנה זבחים רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה זבחים ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1472
משנה מנחות עם ציורים רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה מנחות עם ציורים ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1473
משנה חולין רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה חולין ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1474
משנה תמיד ומדות רגיל

5 ₪
מחיר קטלוגי:
6 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1420
משנה תמיד ומדות ניילון או לימנציה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 0
משנת יעקב - חסר במלאי

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

0 ₪
מחיר קטלוגי:
0 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1518
מקראות קטנות - נביאים וכתובים עם רש"י ומצודות - בגודל כיס ששה כרכים בקופסא

150 ₪
מחיר קטלוגי:
180 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1519
מקראות קטנות כרך בודד- נביאים וכתובים עם רש"י ומצודות - בגודל כיס

25 ₪
מחיר קטלוגי:
30 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1501
יהושע שופטים עם קיצורים וציורים רש"י ומצודות גודל רגיל

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1515
יהושע שופטים עם קיצורים וציורים רש"י ומצודות גודל בינוני 12/17 ס"מ

17 ₪
מחיר קטלוגי:
20 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1502
שמואל א-ב עם רש"י ומצודות קיצורים וציורים גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1516
שמואל א-ב עם רש"י ומצודות קיצורים וציורים גודל בינוני 12/17 ס"מ

17 ₪
מחיר קטלוגי:
20 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1503
מלכים א-ב עם רש"י ומצודות וציורים גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1517
מלכים א-ב עם רש"י ומצודות וציורים גודל בינוני 12/17 ס"מ

17 ₪
מחיר קטלוגי:
20 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1504
ישעיהו עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1505
ירמיהו עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1506
יחזקאל עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1507
תרי עשר עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1508
תהלים עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1509
משלי עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1510
איוב עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1511
דניאל עזרא ונחמיה עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1512
דברי הימים עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1513
חמש מגילות עם רש"י ומצודות גודל רגיל 16/23 ס"מ

20 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1611
סדור שערי ציון השלם - כמנהגי הספרדים

27 ₪
מחיר קטלוגי:
32 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1612
סדור אהבת ציון רגיל - כמנהגי הספרדים

20 ₪
מחיר קטלוגי:
24 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1614
סדור פי ישרים - כיס בנרתיק כמנהגי הספרדים

5 ₪
מחיר קטלוגי:
10 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1615
סדור שירה חדשה השלם ספרד

27 ₪
מחיר קטלוגי:
32 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1615
סדור שירה חדשה השלם אשכנז

27 ₪
מחיר קטלוגי:
32 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1616
סדור שירה חדשה לתלמידים לימות החול ספרד

20 ₪
מחיר קטלוגי:
24 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1616
סדור שירה חדשה לתלמידים לימות החול אשכנז

20 ₪
מחיר קטלוגי:
24 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1621
סימני האמרים - טבלאות סימנים וקצורים לספר ליקוטי אמרים תניא

30 ₪
מחיר קטלוגי:
40 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1622
סליחות - עם השלמה בנוסח פולין בכריכה רכה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1622
סליחות - עם השלמה בנוסח ליטא בכריכה רכה

14 ₪
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1623
סליחות - עם השלמה בנוסח פולין בכריכה קשה

21 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1623
סליחות - עם השלמה בנוסח ליטא בכריכה קשה

21 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1800
נא לציין את הפרק המבוקש או לבחור מתוך הרשימה

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
נא לציין את הפרק המבוקש או לבחור מתוך הרשימה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1801
פרק מאימתי, והיה קורא רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק מאימתי, והיה קורא בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1802
פרק תפלת השחר, ואין עומדין רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק תפלת השחר, ואין עומדין בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1803
פרק כיצד מברכין רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק כיצד מברכין בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1804
פרק שלשה שאכלו, ואלו דברים רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק שלשה שאכלו, ואלו דברים בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1831
פרק כירה רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק כירה בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1805
פרק מקום שנהגו רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק מקום שנהגו בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1806
פרק ערבי פסחים רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק ערבי פסחים בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1832
פרק הישן תחת המטה רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק הישן תחת המטה בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1807
פרק לולב הגזול רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק לולב הגזול בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1808
פרק ביצה רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק ביצה בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1809
פרק יום טוב רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק יום טוב בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1828
פרק האשה נקנית (עד דף י"ז ע"ב) רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק האשה נקנית (עד דף י"ז ע"ב) בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1800
פרק האיש מקדש רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק האיש מקדש בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1810
פרק ארבעה אבות נזיקין רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק ארבעה אבות נזיקין בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1811
פרק כיצד הרגל רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק כיצד הרגל בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1812
פרק המניח רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק המניח בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1813
פרק שור שנגח ד' וה' רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק שור שנגח ד' וה' בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1814
פרק שור שנגח את הפרה רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק שור שנגח את הפרה בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1815
פרק הכונס רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק הכונס בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1816
פרק החובל רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק החובל בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1817
פרק הגוזל עצים רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק הגוזל עצים בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1818
פרק הגוזל ומאכיל רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק הגוזל ומאכיל בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1819
פרק שנים אוחזין רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק שנים אוחזין בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1820
פרק אלו מציאות רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק אלו מציאות בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1821
פרק המפקיד רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק המפקיד בניילון או לימנציה

פרק המפקיד בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1822
פרק השוכר את האומנין רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק השוכר את האומנין בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1823
פרק השוכר את הפועלים רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק השוכר את הפועלים בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1824
פרק השואל את הפרה רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק השואל את הפרה בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1825
פרק המקבל, והבית והעליה רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק המקבל, והבית והעליה בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1826
פרק השותפין רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק השותפין בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1827
פרק חלק רגיל

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1830
פרק חלק בניילון או לימנציה

15 ₪
מחיר קטלוגי:
18 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1840
ציורים ללימוד אופן עשיית קשרי הציצית והתפילין על ידי ציורים ותמונות לפי כל המנהגים

38 ₪
מחיר קטלוגי:
45 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2101
קינות לתשעה באב בעריכה חדשה עם הוספות מהשואה בנוסח ספרד

11 ₪
מחיר קטלוגי:
14 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2101
קינות לתשעה באב בעריכה חדשה עם הוספות מהשואה בנוסח אשכנז

11 ₪
מחיר קטלוגי:
14 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2107
קיצור שלחן ערוך המעולה (מנוקד) גדול עם ביאורים

40 ₪
מחיר קטלוגי:
48 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2108
קיצור שלחן ערוך המעולה בינוני (מנוקד) עם ביאורים

29 ₪
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2109
קיצור שלחן ערוך המעולה כיס (מנוקד) עם ביאורים כריכה רכה

21 ₪
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2104
קיצור שלחן ערוך (מנוקד) גדול סדר ישן

34 ₪
מחיר קטלוגי:
41 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2105
קיצור שלחן ערוך (מנוקד) בינוני סדר ישן

26 ₪
מחיר קטלוגי:
31 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2103
קיצור שלחן ערוך עם מסגרת השלחן (וישועות חכמה)

42 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2110
חוברות מתוך קיצור שלחן ערוך

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2120
קריאת שמע על המטה (דף מצופה בניילון)

2 ₪
מחיר קטלוגי:
3 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2210
ריח דודאים (על מסכת מגילה למהרצ"א מדינוב)

25 ₪
מחיר קטלוגי:
30 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 502
רמב"ם חוברת הלכות יסודי התורה

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 503
רמב"ם חוברת הלכות דעות

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 504
רמב"ם חוברת הלכות תלמוד תורה

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 505
רמב"ם חוברת הלכות תשובה ישן

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 500
רמב"ם חוברת הלכות תשובה עם פירוש "שי למורא"

11 ₪
מחיר קטלוגי:
13 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 506
רמב"ם חוברת הלכות בית הבחירה

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 507
רמב"ם חוברת הלכות כלי המקדש והעובדים בו

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 508
רמב"ם חוברת הלכות ביאת המקדש

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 509
רמב"ם חוברת הלכות עבודת יום הכפורים

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 510
רמב"ם חוברת הלכות מלכים ומלחמותיהם

6 ₪
מחיר קטלוגי:
7 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2310
שמונה פרקים לרמב"ם בעריכת "שי למורא" חוברת

11 ₪
מחיר קטלוגי:
13 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2311
שמונה פרקים עם הלכות תשובה לרמב"ם כריכה קשה עם פרוש "שי למורא"

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2301
שינון המשנה בעל פה - כל ששה סדרי משנה בראשי תיבות - מסייע לשינון המשניות בעל פה

18 ₪
מחיר קטלוגי:
22 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2303
שערי דמעה עם תהלים (תפלות שאומרים על המקומות הקדושים)

19 ₪
מחיר קטלוגי:
23 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1520
תהלים מקראות קטנות גודל כיס עם רש"י ומצודות ומנחה וערבית בכריכה קשה

20 ₪
מחיר קטלוגי:
24 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2404
תהלים בשם השם גדול באותיות גדולות מאד עם סקירה כללית בראש כל מזמור ועם שיר השירים, נשמת עם פרוש "שי למורא", פרק שירה ועוד מעלות רבות.

45 ₪
מחיר קטלוגי:
53 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2401
תהלים בשם השם בינוני באותיות גדולות עם סקירה כללית בראש כל מזמור ועם שיר השירים, נשמת עם פרוש "שי למורא", פרק שירה ועוד מעלות רבות.

29 ₪
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2407
תהלים בשם השם כריכת עור בינוני באותיות גדולות עם סקירה כללית בראש כל מזמור ועם שיר השירים, נשמת עם פרוש "שי למורא", פרק שירה ועוד מעלות רבות.

85 ₪
מחיר קטלוגי:
100 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2402
תהלים בשם השם גודל כיס בכריכה קשה עם כל ההוספות

תהלים בשם השם גודל כיס בכריכה קשה עם כל ההוספות

23 ₪
מחיר קטלוגי:
28 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2403
תהלים בשם השם גודל כיס בכריכה רכה עם כל ההוספות

19 ₪
מחיר קטלוגי:
23 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2411
תנא דבי אליהו גדול עם פרוש "שי למורא" עם מפתחות והוספות רבות

42 ₪
מחיר קטלוגי:
50 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2412
תנא דבי אליהו בינוני

null

מחבר: null
תאריך הוצאה לאור: null

36 ₪
מחיר קטלוגי:
43 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1301
תניא - ליקוטי אמרים

"ספר של בינונים"

מחבר: רבי שניאור זלמן מליאדי

38 ₪
מחיר קטלוגי:
45 ₪
 הוסף

 לסל