ב''ה, יום רביעי ט''ז תמוז ה' - 08 ביולי 2020
0 |

עבודת ישראל 24 ת.ד 5203 ירושלים 91052 | טלפון: 02.537.0179 | פקס: 02.537.2732
24 Avodat Israel St., P.O.B 5203 Jerusalem | Phone 02.537.0179 | Fax 02.537.2732


ניתן ליצור קשר עם צוות "שי למורא" באמצעות הטופס דלהלן, אנו משתדלים לענות לכל שאלה או בקשה בהקדם האפשרי. יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או טלפון לקבלת תשובה.

ניתן ליצור קשר גם ישירות באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: sl@shaylamora.com

שם הפונה:

דואר אלקטרוני:

טלפון:

סלולרי:

טקסט חופשי: