ב"ה, יום שני כ' אב ה' - 10 באוגוסט 2020
0 |

עבודת ישראל 24 ת.ד 5203 ירושלים 91052 | טלפון: 02.537.0179 | פקס: 02.537.2732
24 Avodat Israel St., P.O.B 5203 Jerusalem | Phone 02.537.0179 | Fax 02.537.2732

/ מק"ט: 212

הגדלת תמונה
לתמונות נוספות
זמירות ע"פ שי למורא מעוטף
זמירות עם פרוש שי למורא בכריכה רכה
זמירות עם פרוש שי למורא בכריכה רכה
הזמירות לשבתות וחגים מבוארים בשפה ברורה וקלה להבנה.
הזמירות מסודרות לפי סדרי המבנה של כל שיר אריח על גבי לבנה ומודגשות בהן אותיות הא-ב ושמו של מחבר השיר וכמו כן באו כאן הדגשות לשוא נע וקמץ קטן להקלת הקריאה הנכונה.
סדר הקידושים והבדלות הדלקת נרות חנוכה ברית מילה פדיון הבן ובר מצוה ועוד.
הפרוש שי למורא מלוקט מגדולי המפרשים וישנם הסכמות מגדולי הרבנים על הספרים עם הפרוש שי למורא.
קטגוריה: ברכונים ומזכרות
מחיר קטלוגי: 18 ₪
מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: חשון תשע"ב
מחיר באתר: 17 ₪ כמות: הוספה לסל הקניות