ב''ה, יום שני כ' אב ה' - 10 באוגוסט 2020
0 |

עבודת ישראל 24 ת.ד 5203 ירושלים 91052 | טלפון: 02.537.0179 | פקס: 02.537.2732
24 Avodat Israel St., P.O.B 5203 Jerusalem | Phone 02.537.0179 | Fax 02.537.2732


ניתן ליצור חשבון באתר "שי למורא" לקבלת הטבות ועדכונים ניתן ליצור חשבון באתר "שי למורא" לקבלת הטבות ועדכונים ניתן ליצור חשבון באתר "שי למורא" לקבלת הטבות ועדכונים ניתן ליצור חשבון באתר "שי למורא" לקבלת הטבות ועדכונים ועדכונים ניתן ליצור חשבון באתר "שי למורא" לקבלת הטבות ועדכונים.

פרטים בסיסיים
סוג חשבון:
       
שם פרטי:

שם משפחה:

דואר אלקטרוני:

שילחו לי הודעות בנוגע למבצעים וספרים חדשים
פרטים בסיסיים
רחוב ומספר בית:

עיר:

מדינה:
מיקוד:

טלפון:

סלולרי:

הערות נוספות
טקסט חופשי: