ב"ה, יום רביעי ט''ז תמוז ה' - 08 ביולי 2020
0 |

עבודת ישראל 24 ת.ד 5203 ירושלים 91052 | טלפון: 02.537.0179 | פקס: 02.537.2732
24 Avodat Israel St., P.O.B 5203 Jerusalem | Phone 02.537.0179 | Fax 02.537.2732

23 מוצרים

תמונה
פרטי המוצר
מחיר
קנייה

מק"ט: 770
סידור חב"ד מבואר

סידור חב"ד עם פרוש שי למורא המבאר את כל התפילות לפי פשוטם וענינים רבים על פי ספרי החסידות דא"ח.
הכל מנוקד בלשון קלה ובשם אומרו.

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: שבט תשע"ג

142 ₪
130 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
150 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1531
ספר יהושע עם פירוש "שי למורא"

נ"ך ספר יהושע עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8030
חומש בינוני רש"י מבואר ומנוקד

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" בינוני המהדורה המנוקדת עם רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא בגודל בינוני
הסכמות מגדולי הרבנים

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשס"ה

180 ₪
150 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
180 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2200
רמב"ם בגודל כיס

רמב"ם מנוקד גודל כיס 8 כרכים עם מורה שיעור ללימוד היומי.
קל לקחת לכל מקום על מנת לנצל את הדרכים ללימוד.

מחבר: הרמב"ם
תאריך הוצאה לאור: בזמן תקנת לימוד הרמב"ם היומי

200 ₪
170 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
245 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2405
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה קשה -

תיקון ליל שבועות השלם
ומאמרי הזוהר והתפילות לליל הושענא רבא
- בכריכה קשה -

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

25 ₪
20 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
25 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 771
ברכות והודאות

ברכות השחר, ברכון, קריאת שמע שעל המטה עם פרוש "שי למורא"

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: י' שבט תשע"ג

7 ₪
6 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
8 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1530
סט נביאים ראשונים עם פירוש "שי למורא"

סט נביאים ראשונים עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

בקופסא נאה ששה חלקים (יהושע, שופטים, שמואל-א, שמואל-ב, מלכים-א, מלכים-ב).

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

210 ₪
168 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
210 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8010
חומש עם רש"י מבואר גדול

חמישה חומשי תורה עם פרוש שי למורא המבאר את רש"י בשפה קלה. פרוש רש"י באותיות מרובעות ומנוקד,
מתאים למורים ותלמידים להבנת פרוש רש"י על התורה

הסכמות מגדולי הרבנים

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

270 ₪
250 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
300 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2399
תהלים עם פרוש שי למורא בכריכת עור מהודר

תהלים שי למורא מעור

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: קיץ תש"ע

300 ₪
300 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
310 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2406
תיקון ליל שבועות השלם והושענא רבא - בכריכה רכה -

תיקון ליל שבועות השלם
ומאמרי הזוהר והתפילות לליל הושענא רבא
- בכריכה רכה -

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

17 ₪
14 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
17 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8016
חומש רש"י מבואר ומנוקד גדול

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" אופן ג' המהדורה המנוקדת עם רש"י באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא בגודל בכריכת סקאי מהודרת
מתאים למורים ותלמידים להבנת פרוש רש"י על התורה
הסכמות מגדולי הרבנים

270 ₪
250 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
375 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1532
ספר שופטים עם פירוש "שי למורא"

ספר שופטים עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8000
סט חומש ע"פ "שי למורא" רש"י בכתב רש"י

סט חומש עם פרוש "שי למורא" אופן ב' המהדורה הרגילה רש"י בכתב רש"י מנוקד חלקית.

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

270 ₪
250 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
375 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1533
ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-א עם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8040
חומש שי למורא עם כתר תורה

חומש עם פרוש "שי למורא" אופן א' (המהדורה השלמה והמורחבת) עם "כתר תורה" שבו מופיעים כל חילופי הגרסאות מכתבי יד ודפוסים ראשונים ברש"י פירוש רש"י בכתב רש"י ומנוקד חלקית הספרים בגודל 17/24 ס"מ

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תש"ס

275 ₪
230 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
375 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1534
ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר שמואל-ב עם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 2400
תהלים עם פרוש שי למורא

תהלים ע"פ שי למורא

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: קיץ תש"ע

51 ₪
45 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
60 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1535
ספר מלכים-א עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-א עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 1536
ספר מלכים-ב עם פירוש "שי למורא"

ספר מלכים-ב עם פירוש רש"י ועם פירוש "שי למורא"

תאריך הוצאה לאור: תשע"ח

35 ₪
28 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
35 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8020
חומש כיס כריכה קשה רש"י מבואר

משה חומשי תורה כיס כריכה קשה עם פרוש "שי למורא" המבאר את רש"י בשפה קלה
פרוש רש"י באותיות מרובעות ובניקוד מלא

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

120 ₪
115 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
140 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 8022
חומש כיס רש"י מבואר כריכה רכה

חמשה חומשי תודה כיס בכריכה רכה עם רש"י מבואר בשפה קלה באותיות מרובעות ובניקוד דיקדוקי מלא.
הסכמות מגדולי הרבנים

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשנ"ח

120 ₪
110 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
150 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 100
חומש רש"י מבואר בכריכת עור

חמשה חומשי תורה עם פרוש "שי למורא" על רש"י בגודל בינוני רש"י באותיות מרובעות ועוד הוספות חשובות.
בכריכת עור אמיתי עבודת יד אומנותית.

המחיר בתאום טלפוני

מחבר: שי למורא

1250 ₪
650 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
1000 ₪
 הוסף

 לסל

מק"ט: 209
ברכון חב"ד מתקפל כיס

ברכון חב"ד עם שבע ברכות בגודל כרטיס אשראי מתאים לחלוקה בשמחות ואירועים, אפשרות להטבעה בזהב

מחבר: שי למורא
תאריך הוצאה לאור: תשע"ג

3 ₪
2.5 ₪
מוצר במבצע
מחיר קטלוגי:
3.5 ₪
 הוסף

 לסל